Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

 

Записници из 2014. године: 

Записник 01 - Kонститутивни састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 28. март 2014. 

Записник 02 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србијe 27. мај 2014.         

Записник 03 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 1. јул 2014.           

Записник 04 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 9. септембар 2014. 

Записник 05 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 17. октобар 2014.

Записник 06 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 24. новембар 2014.

Записник 07 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 10. децембар 2014. 

 

Записници из 2015. године:

Записник 08 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, фебруар 2015.

Записник 09 - Конститутивни састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 27. април 2015.

Записник 10 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 9. јун 2015.

Записник 11 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 27. август 2015.

Записник 12 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 12. септембар 2015.

Записник 13 - Ванредна Скупштина ДШБС-а, 3. октобар 2015.

Записник 14 - Записник са редовне Скупштине ДШБС.

 

Записници из 2016. године:

Записник 15 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, фебруар 2016.

Записник 16 - Конститутивни састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије

Записник 17 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије,мај 2016.

Записник 18 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 9.новембар 2016.

Записник 19 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 19.новембар 2016.

Записник 20 - Ванредна Скупштина ДШБС-а, 19. новембар 2016.

Записник 21 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, децембар 2016.

 

Записници из 2017. године:

Записник 22 - Докуменат бр. 282-1-17 - Записник са састанка УО и НО од 13.1.2017.

Записник 23 - Докуменат бр. 286-1-17 од 4.4.2017. - Записник са састанка УО и НО од 20.3.2017.

Записник 24 - Докуменат бр. 290-1-17 од 6.4.2017. - Записник са састанка УО и НО од 6.4.2017.

Записник 25 - Докуменат бр. 300-1-17 од 9.5.2017. - Записник са састанка УО и НО од 26.4.2017.

Записник 26 - Докуменат бр. 303-1-17 од 27.6.2017. - Записник са састанка УО и НО одржног 1.6.2017.

Записник 27 - Докуменaт бр. 307-1-17- Записник са састанка УО и НО од 29.9.2017.

Записник 28 - Документ бр. 308-2-17- Записник са састанка УО и НО одржаног 2.11.2017. преко хенгаута.

Записник 29 - Докуменат бр. 311-1-17 - Записник са хенгаут састанка УО и НО одржаног 21.12. 2017.pdf

 

Записници из 2018. године:

Записник 30 - Докуменат бр. 2-1-18 - Записник са састанка УО и НО одржаног 29.1.2018. - преко хенгаута.pdf

Записник 31 - Докуменат бр. 3-1-18 - Записник са састанка УО и НО одржаног 28.2.2018. - преко хенгаута.pdf

Записник 32 - Докуменат бр. 4-1-18 - Записник са састанка УО и НО одржаног 9.4.2018. - преко хенгаута.pdf

Записник 33 - Докуменат бр. 7-18 - Записник са Конститутивног састанка УО и НО одржаног 27.4.2018.pdf

Записник 34 - Докуменат бр. 15-1-18 - Записник са састанка УО и НО одржаног 29.6.2018.pdf

Записник 35 - Докуменат бр. 19-1-18 - Записник са састанка УО и НО одржаног 15.10.2018. - преко хенгаута.pdf

Записник 36 - Докуменат бр. 20-1-18 - Записник са састанка УО и НО одржаног 23.11.2018. - преко хенгаута.pdf

 

Записници из 2019. године:

Записник 37 - Докуменат 1-1-19 , Записник са састанка УО и НО одржаног 27.03.2019. - преко хенгаута.pdf

Записник 38 - Докуменат бр. 3-19 - Записник са састанка УО и НО одржаног 18.4.2019..pdf

Записник 39 - Докуменат бр. 4-1-19 - Записник са састанка УО и НО одржаног 31.10.2019. - преко хенгаута.pdf

 

Записници из 2020. године:

Записник 40 - Докуменат бр. 2-1-20 - Записник са састанка УО и НО одржаног 08.06.2020. - преко хенгаута.pdf

Записник 41 - Докуменат бр. 5-13-20 - Записник са редовне годишње скупштине 2020. године одржане 1.7.2020 онлајн.pdf

Записник 42 - Докуменат бр. 6-1-20 - Записник са састанка УО и НО одржаног 20.7.2020.pdf

Записник 43 - Докуменат бр. 7-1-20- Записник са састанка УО и НО,одржан 17.9.20..pdf

Записник 44 - Докуменат бр. 8-1-20- Записник са састанка УО и НО, одржанoг 19.11.20.pdf

 

Записници из 2021. године:

Записник 45 - Докуменат бр. 1-1-21- Записник са састанка УО и НО,одржанoг 13.5.21..pdf

Записник 46 - Докуменат бр. 2-1-21- Записник са састанка УО и НО,одржанoг 2.6.21..pdf

Записник 47 - Докуменат бр. 3-14-21- Записник са редовне годишње скупштине ДШБС одржане 11.6.2021. године онлајн.pdf

Записник 48 - Докуменат бр. 4-1-21- Записник са састанка УО и НО,одржанoг 3.9.21..pdf

Записник 49 - Докуменат бр. 5-1-21- Записник са састанка УО и НО,одржанoг 18.11.21..pdf

Записник 50 - Докуменат бр. 6-1-21- Записник са састанка УО и НО, одржанoг 8.12.2021..pdf

Записник 51 - Докуменат бр. 7-1-21- Записник са састанка УО и НО,одржанoг 23.12.2021..pdf

 

Записници из 2022. године:

Записник 52 - Докуменат бр. 1-1-22 Записник са састанка УО и НО, одржанoг 3.3.2022..pdf

Записник 53 - Докуменат бр. 2-1-22 Записник са састанка УО и НО,одржанoг 24.3.2022..pdf

Записник 54 - Документ бр. 3-15-22 Записник са редовне годишње Скупштине, одржане 31.3.2022.pdf

 

Записници из 2023. године:

Записник 55 - Документ 2-6-23 Записник са редовне годишње скупштине одржане 17.3.2023.pdf