Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Сваки школски библиотекар је јединствен у свом раду. Начин рада зависи од више фактора који нас окружују, школe у којој радите, тежњe да нешто промените, дозe креативности са којом приступате свом раду, да ли сте срцем и душом библиотекар... Циљ стварања „Ризнице идеја и примера добре праксе“ јесте да се боље упознамо, видимо активности других колега, откријемо неке нове путеве рада...

Сваки школски библиотекар је јединствен у свом раду. Библиотекар у наставном процесу и раду у школи ученике упознаје са новим начинима истраживања и учења, на занимљиве и поучне начине приближава библиотечки фонд свим својим корисницима, отворен је и спреман за сарадњу и тимски рад са свим колегама, подстиче и развија потребу за доживотним учењем.

Сваки школски библиотекар је јединствен у свом раду. Начин рада зависи од више фактора који нас окружују, школe у којој радите, тежњe да нешто промените, дозe креативности са којом приступате свом раду, да ли сте срцем и душом библиотекар... Циљ стварања „Ризнице идеја и примера добре праксе“ је да се боље упознамо, видимо рад једни других, откријемо неке нове путеве рада. Радимо један од најкреативнијих послова у образовном систему и то треба и да покажемо, ово је прилика и могућност да и други то виде. У нади да ће нас сваке године бити све више, а са нама биће све више и нових идеја и примера, постаните део креативног тима школских библиотекара!

Сваки школски библиотекар је јединствен у свом раду. Начин рада зависи од више фактора који нас окружују, да ли сте срцем и душом библиотекар, школа у којој радите, тежња да нешто промените, доза креативности са којом приступате свом раду. Циљ отварања „Ризнице идеја и примера добре праксе“је да се боље упознамо, видимо рад једни других, откријемо неке нове путеве рада. Радимо један од најкреативнијих послова у образовном систему и то треба и да покажемо, ово је прилика и могућност да и други то виде. У нади да ће нас сваке године бити све више, а са нама биће све више и нових идеја и примера. Постаните део креативног тима школских библиотекара!