Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Поводом „Недеље сећања и заједништва“ од 7. до 10. маја 2024. године у школама су организоване различите радионице на којима су ученици могли да изразе своја размишљања и емоције о темама сећања и заједништва. кроз слике, песме, есеје или драмске представе. Такође су организоване хуманитарне и волонтерске активности, као и еколошке акције. Школе су током тог периода реализовале различите активности које су усмерене на неговање културе сећања, развој и промоцију хуманости, емпатије, толеранције, поштовања и дијалога у знак сећања на жртве масовног убиства у Огледној основној школи „Владислав Рибникар“, у Дубони и Малом Орашју и злочина у Нишкој Бањи.

Многобројни чланови Друштва школских библиотекара Србије укључили су се у реализацију ових активности:

Чланови библиотекарске секције ОШ „Јово Курсула“, Краљево су својим млађим друговима испричали које активности имају на секцији. После живог разговора и много знатижељних питања, развила се лепа прича о лепоти школског живота, другарству, заједништву, хуманости. Сваки учесник радионице осмислио је по једну лепу реч - синоним за осећања школског живота. У другом сату рада деца су на хамеру изрезала круг, а потом изречена значења речи претворила у реченицу, пославши поруку на беџу.

Завршни део активности је плакат настао лепљењем беџева на хамеру и представљање читањем порука. Фотографије и плакат као продукт радионице остали су као очигледно наставно средство.

Радиничарски начин рада за реализацију ове активности омогућио је корелацију више компетенција:

-језичке и комуникативне вештине-размена знања и искустава у непосредном разговору-учење од вршњака:

-вештина слушања и опажања-изговорена реч као асоцијација за настанак реченице-слушају, коментаришу, исправљају, водећи рачуна о индивидуалним могућностима-вештина за сарадњу;

-вредновање-процењивање и коментарисање - како је лепше, потпуније,..

-одговорност-Изговорено и написано највише говори о нама самима;

-знање и критичко разумевање језика и књижевности - различита национална припадност учесника у радионици - оно што не могу речју, могу сликом, илустрацијом (беџ).

Јелена Драговић,
библиотекар - стручни сарадник ОШ „Јово Курсула“, Краљево