Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Корисна документа:

 

Корисни линкови:

  • На следећем линку можете пронаћи УДК таблице на српском језику.
  • На следећем линку можете пронаћи ИФЛА/УНЕСКО Манифест за школске библиотеке на српском језику.
  • На следећем линку можете пронаћи ИФЛА/УНЕСКО Смернице за школске библиотеке на српском језику.
  • На следећем линку можете пронаћи ИФЛА/УНЕСКО Друго издањe Смерница за библиотечке услуге за децу од 0 до 18 година на српском језику.
  • На следећем линку можете пронаћи ИФЛА/УНЕСКО Међународне библиотечке манифесте.
  • На следећем линку можете пронаћи важеће прописе и друге акте (линкови ка Регистру и текстовима важећих прописа и других аката који се налазе на сајту Правно информационог система Републике Србије).
  • На следећем линку можете пронаћи Опште упутство за јачање васпитне улоге школе кроз унапређивање ваннаставних активности у основним и средњим школама.
  • На следећем линку можете пронаћи Оквир дигиталних компетенција.
  • На следећем линку можете пронаћи Смернице за школске библиотекаре.

Закони и правилници