Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Зашто члан ДШБС?

Један од основних задатака Друштва школских библиотекара Србије јесте да пружи стручну помоћ члановима ДШБС-а у пословима организације и постизању циљева школске библиотеке кроз примену савремених наставних метода и коришћење нових технологија. Учлањење у ДШБС сваком школском библиотекару ће омогућити добије документа потребна за рад, учествује у активностима ДШБС, размењује своја знања и искуства са осталим чановима, учествује на скуповима и семинарима стручног усавршавања по повлашћеним ценама.

Управни одбор ДШБС донео је одлуку о чланарини за текућу годину коју можете преузети овде.