Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Новооснована Подружница ДШБС за Рашки округ постоји од 12. 10. 2019. године, а убрзо, после оснивања, извршила је своје конституисање у две школе. Наиме, истовремено је одржан први састанак 25. 12. 2019. године у Тутину у школи „Рифат Бурджевић Тршо” за тај део округа и у Краљеву у школи „Браћа Вилотијевић”, а за такав организациони рад коришћене су могућности које пружају савремене технологије.

XVI конференција Библиотекарског друштва Србије, под називом „Мале библиотеке у великом дијалогу за промене” одржана је 12–14. децембра 2019. године, у Народној библиотеци Србије. На XV конференцији БДС, поред учесника из земље и региона, било је учесника и из Сингапура.

Прегледом материјала који је пристигао на и-мејладресу Друштва, закључено је да је сарадња на реализацији ове активности била плодотворна, да је изродила мноштво идеја и створила предуслов за реализацију стварања ризнице идеја и примера добре праксе у наредним активностима.

На конкурс за најбољег библиотекара и Награду „Мина Караџић“ у 2019. години пријавила се само једна колегиница, Тања Маљоковић, библиотекарка у ОШ „Бранко Радичевић“ у Београду.

Пројекат Друштва школских библиотекара Србије, Приручник „Бајке у образовању и васпитању”.

Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину била је током 14. и 15. новембра 2019. године домаћин библиотекарима јавних и школских библиотека Средњобанатског округа

Од 21. до 25.10.2019. Дубровник је био домаћин 48. Светског конгреса школских библиотекара