Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Представљамо вам акредитоване програмe стручног усавршавања Друштва школских библиотекара Србије за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.

Средствима Министарства културе одштампан је зборник примера добре праксе „Школске библиотеке – места размене добрих идеја“.

Извештај Комисије за избор најбољег школског библиотекара
и доделу Награде „Мина Караџић“ у 2022. години

Министарство просвете је извршило избор публикација за ученике основношколског узраста у Републици Србији, објављених у 2021. и 2022. години, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од 2018. године, ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије.

Друштво школских библиотекара Србије организовало је акредитовани стручни скуп, трибину „Школски библиотекари у промоцији културних вредности“. Трибина је одржана у библиотеци Основне школе „Дринка Павловић“ у Београду 28. октобра 2022. године.

Друштвo школских библиотекара Србије

позива вас на акредитовану трибину

„Школски библиотекари кроз сарадњу до нових знања“,

која ће се одржати онлајн, путем Zoom платформе, 22.12.2022.

Друштво школских библиотекара Србије организовало је акредитовани стручни скуп, онлајн трибину „Школска библиотека – простор за истраживање и опуштање “. Трибина је одржана путем  Zoom платформе 28. октобра 2022. године.