Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије
Slider

У Медицинској школи Звездара у уторак, 20 децембра 2016. године одржан је састанак Министра просвете науке и технолошког развоја са стручним сарадницима основних школа Београда.

Тема састанка била је: Унапређивање рада стручних сарадника кроз актуелности у раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Министар је исказао спремност да се доношњем нових законских прописа унапреди статус стручних сарадника. Посебно је нагласио да је положај библиотекара лош и да се мора мењати, те да библиотекари треба да имају важну улогу у припремању ученика за ПИСА тестирање. Позвао је стручне сараднике да се укључе у измене законских и подзаконских аката и дају предлоге у вези са њиховим садржајем.

Друштво школских библиотекара припрема предлог и позива колеге да се прикључе његовој изради.

Предлози треба да се односе на:

  • измене Закона о основама система образовања и васпитања,
  • измене Правилника о критеријумима и стандардима финансирања рада образовно васпитних установа,
  • измене Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника.

Своје предлоге пошаљите до 20. jануара 2017. на адресу Друштва, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Након тога ћемо формирати радну групу која ће размотрити приспеле предлоге, објединити их и доставити Министру.