Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Шеста годишња Скупштина Националне асоцијације родитеља и наставника Србије (НАРНС) одржана је 18.5.2024. године у хотелу „Moxy“ у Београду., фокусирајући се на разматрање актуелних питања у образовном систему и побољшање сарадње између родитеља и наставника. Делегати на Скупштини НАРНС-а биле су колегинице школски библиотекари Тања Маљоковић која је члан УО НАРНС-а и Ивана Ранковић, председник ДШБС-а.

Након поздравних речи, утврђивања кворума и избора радних тела Скупштине, рад је настављен Извештајем пројектног тима о раду НАРНС-а. Представници градова су поднели Извештаје о текућим активностима. Након што су поднети Извештаји, рад је настављен договором о даљим корацима у раду НАРНС-а.

Током Скупштине, донете су важне одлуке о будућим пројектима и иницијативама које имају за циљ унапређење образовања и бољу подршку ученицима.

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије (НАРНС) је савез добровољних, невладиних и недобитних организација и појединаца, основан на неодређено време ради остваривања циљева у области унапређења сарадње и заједничког рада родитеља и просветних радника, као и креирања заједничке платформе за заговарање и укључивање свих заинтересованих страна у процесе доношења одлука које се тичу развоја образовних политика и унапређења квалитета образовања у Србији. Друштво школских библиотекара Србије је члан НАРНС-а.