Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Бојана Лаловић Милановић, стручни сарадник  библиотекар Основне школе „Нада Пурић“, Ваљево, студијама на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду, стекла је звање дипломирани библиотекар-информатичар.

На позив проф. др Александре Вранеш, Бојана је 28.марта 2023. одржала предавање студентима докторских академских студија Језик, књижевност, култура Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Током свог предавања ипознала их је са лепотом али и изазовима професије школског библиотекара, истичући да је сарадња са колегама и управом школе кључ успешне реализације постављених циљева. Судећи по повратним информацијама докторандима је био од значаја овакав вид размене искуства и увида у практичну примену стечених знања.