Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије
Slider

После састанка који су заказали секретари школа у ОШ „Лазар Саватић" у Земуну 12. маја 2015. године, где су биле и наше колеге, у име Друштва написали смо писмо којим смо истакли зашто се не слажемо са новим Правилником и, по договору, послали га Радној групи 14. маја.

 

Истакли смо да одабрани критеријуми за одређивање броја библиотекара нису у складу са:

  • Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника (Просветни гласник бр. 5/2012);
  • Циљевима и исходима образовања и васпитања, дефинисаним законима;
  • Међународним документима који регулишу рад школских библиотека;
  • Затеченим стањем у школским библиотекама.

Као критеријуми при одређивању броја библиотекара нагласили смо да се морају уважити:

I) Величина и структура фонда школске библиотеке;
II) Посебност и сложеност посла које обавља искључиво школски библиотекар;
III) Специфичности рада сваке школе.

Позвали смо се и на Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС", бр.72/2009 Члан 119 о областима рада школског библиотекара, на Закон о основном образовању и васпитању „Службени гласник РС", бр. 55/2013 Члан 50, као и на Манифест за школске библиотеке" (IFLA/UNESCO).

ДШБС је 12. јуна 2015. упутило Предлоге за измене и допуне Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање министру Срђану Вербићу, Снежани Марковић и Жељки Радојичић Лукић. Истакнута је специфичност у раду школске библиотеке и њена вишеструка улога у школи.

Послата су писма Друштву директора школа Србије и председнику овог друштва у којима се тражи подршка школским библиотекарима, али на писма нисмо добили одговоре.

ДШБС је бројним медијским кућама послало текст којим је истакнута важност бројних улога школских библиотека у образовно-васпитном процесу и формирању младих људи и нагласило несагледиве последице до којих ће доћи применом нових правилника. Текст је послат и Друштву за српски језик, Библиографском друштву Србије, Српском књижевном друштву, Друштву учитеља, САНУ, Катедри за библиотекарство на Филолошком факултету у Београду, као и на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Медијска подршка дошла је из Новог магазина и Вечерњих новости, где су објављени текстови и коментари наших колега.

Друштво је Министарству просвете, Сектору за правне послове 24. јуна послало предлоге за измене и допуне ЗОСОВ-а. Представници Друштва присуствовали су тим поводом Јавној расправи 7. и 8. јула у Скупштини града. Другог дана расправе Јулијана Брадић је у свом излагању истакла важност и специфичност послова које обављају школски библиотекари.

Друштво је 28. 8. 2015. упутило писмо Жељки Радојичић Лукић са предлозима да се установе јединствени критеријуми на основу којих ће се утврђивати број извршилаца библиотекара и уједначи коефицијент за увећање броја библиотекара са коефицијентима других стручних сарадника.

Председница је упутила писмо Министарству просвете 27. августа с молбом да прими представнике ДШБС-а поводом новог Правилника који тек треба да буде објављен. Сутрадан је уследио телефонски позив председници из Министарства у којем јој је речено да представници Друштва могу да дођу одмах тог дана. Том приликом Жељка Радојичић Лукић је упознала наше представнице са чланом 11 новог Правилника за основне школе, који се односи на библиотекаре и са ставовима Министарства просвете у вези са новим наступајућим правилником.Наредног дана (субота, 29. август) усмено смо се обратили Унији синдиката просветних радника и упознали их са информацијама у вези с правилником који нама, школским библиотекарима, не одговара.

Првог дана нове школске године нови Правилник је ступио на снагу. Пошто смо се упознали са његовим садржајем, који је само погоршао положај школских библиотекара у образовно-васпитном процесу, чланови УО и НО су у електронској преписци саставили писмо и председница га је послала на адресу кабинета министра просвете тражећи састанак.

Друштво се обратило за помоћ Заштитнику грађана, међутим, одговор је био да нам не може помоћи уколико нисмо исцрпели све могућности, а то значи уколико нисмо имали састанак са министром.

Чланови Друштва су на друштвеним мрежама поставили петицију и апеловали за помоћ и подршку, обавештавајући јавност о томе колико су школски библиотекари погођени новим Правилником. Није изостала ни медијска подршка: неколико колега је снимило прилоге за ТВ студио Б, РТС, и РТ Војводина. Имали смо и подршку Јасне Јанковић из Уније синдиката.

На сајту Друштва објављено је писмо које је Друштво упутило Министарству просвете 1. 9. одмах након ступања на снагу новог Правилника. У петак, 4. септембра, Друштво је послало писмо министру са молбом да прими наше представнике заједно са представницима друштава педагога и психолога. Одговор нисмо добили.

У име ДШБС председница је 10. септембра послала свим школским управама писмо са молбом да се утврди тачан број слободних места библиотекара у школама како би колеге које су остале без 50% норме или су потпуно изгубиле норму могле да виде где има слободних радних места. Да би се решили постојећи проблеми, Друштво је одговорнима за овај посао понудило стручну помоћ и сарадњу. Ниједна школска управа није одговорила на наш допис.

Библиотека „Милутин Бојић" на Палилули (Београд) организовала је, у сарадњи са нашим колегама, две трибине подршке школским библиотекарима. Договорено је да се трибине, под називом Библиотеке у облацима, одржавају петком. Гости прве (18. 9.) били су Јелица Грегановић, Јасминка Петровић и Дуле Недељковић, а на другој је, наредне недеље, своју помоћ и подршку школским библиотекарима понудила Весна Црногорац, секретар БДС. Она је саставила Захтев за измене и допуне Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања. Са тим захтевом су претходних дана били упознати чланови УО и НО Друштва.

ПИСМО УПУЋЕНО РАДНОЈ ГРУПИ

ПРЕДЛОЗИ ДШБС ЗА ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА

ПИСМО МЕДИЈИМА И УСТАНОВАМА

ПРЕДЛОЗИ ДШБС ЗА ЗОСОВ

ПИСМО ДШБС ПОВОДОМ ПРАВИЛНИКА ЗА ОШ

ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ АКТИВА ДИРЕКТОРА

БИБЛИОТЕКЕ И НОВИ ПРАВИЛНИЦИ