Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије
Slider

Састанак Актива школских библиотекара Чукарице, одржан је 12.5.2015. године уз присуство 16 библиотекара са ове општине. На састанку смо анализирали стање у школским библиотекама на општини Чукарица, поводом најаве да ће доћи до смањења пуног фонда библиотекарима у школама где нема довољно ученика. Дошли смо до закључка да нема школе која неће бити угрожена.

Сматрамо да је на библиотекарима да се боре за очување своје професије, као и за опстанак школских библиотека. Анализом смо дошли до следећих закључака:

- У скоро свим школским библиотекама на нашој општини раде библиотекари са стажом у библиотеци између 20 и 30 година. Многи од нас имају положен стручни испит из библиотекараства и веома предано и са љубављу радимо свој посао. Међу нама су добитница Награде "Мина Караџић" за најбољег школског библиотекара у Србији, као и председница Друштва школских библиотекара Србије. То указује да нисмо случајно запослени у библиотеци, нити да смо ту ради попуне фонда часова.

- Осим што завршавају своје редовне обавезе у библиотеци, сви библиотекари су укључени у већину активности и пројеката који се спроводе у школи – Бесплатни уџбеници, Професионална оријентација, Ученички парламент, учествују у изради Годишњег плана, Школског развојног планирања, припреми школских приредби, одржавању школских такмичења из свих предмета ... готово да нема ни једне области где није укључен и библиотекар.

- Баве се креирањем и вођењем семинара и обуком студената - ОШ ,,Ђорће Крстић" је база где долазе студенти библиотекарства на хоспитовање.

- Редовно се стручно усавршавамо и веома смо заинтересовани за лични професионални развој и напредак професије библиотекара.

На основу овога донели смо следеће закључке :

- Школска библиотека се свуда у свету сматра централном и најважнијом просторијом у школи и током последњих деценија тај тренд је почео да се негује и код нас. Ученици у библиотеку долазе не само да позајме књигу, већ да проведу корисно време са вршњацима, читају енциклопедије, користе интернет, одржавају се часови, активно раде библиотечке секције. Затварање појединих библиотека или смањење радног времена, ученицима би ограничило доступност информацијама, и то у време када је актуелан пројекат за развој информатичке писмености код ученика. Осим тога, у многим сеоским срединама, које су такође делови општине Чукарица, не постоје огранци Градске библиотеке, па је, ако се изузме школска библиотека, најближа библиотека удаљена и по десетак километара.

- Библиотекари нису особе чији је посао само да дају књигу са полице, већ су високообразоване и свестране личности посвећене свом послу и ученицима и активно учествују и доприносе раду школе.

Надамо се да у будућности неће бити доведен у питање опстанак школских библиотека и да ћемо успети да сачувамо достојанство професије.

Актив школских библиотекара
општине Чукарица