Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Пројекат УНЕСКО који је обухватио сарадњу ФПН Београд, ФПН Сарајево, наставнике и библиотекаре из Србије, Босне и Албаније, финализован је на Симпозијуму у Сарајеву у згради УН-а 20. априла 2024. године. Једнодневни рад је имао за циљ да излиста питања и изазове дигиталног доба, истражује процесе образовања и медијску и информациону писменост.

Истраживали смо могућност унапређења образовних политика, дискутовали о успешности образовних програма у својим срединама и предузели иницијативу о интеграцији медијске и информационе писмености у формално образовање. Разговарали смо о иновативним и ефикасним педагошким приступима у настави, развијању вештина критичког размишљања и прихватању различитости у образовном контексту. Поделили смо међусобна практична искуства, презентовали примере из праксе, подигли свест о штетности негативних наратива за појединце и друштво и истакли хитност решавања овог проблема путем образовних иницијатива. Обишли смо Баш чаршију, Земаљски музеј у Сарајеву, зграду УН и упознали се са још неким знаменитостима у граду. Домаћини су били срдачни, предусетљиви, атмосфера између колега који су били на Симпозијуму је била пријатељска и професионална. Сви тимови су имали идентично или слично мишљење, сви делимо став да се образовање мора унапредити, да морамо пратити савремене методе и технологију и да се медијска и информациона писменост мора развијати. Чланица Друштва школских библиотекара Србије Сузана Јевтић, школски библиотекар ОШ „Павле Поповић“ из Вранића, била је један од чланова тима из Србије.

Донет је закључак да се савремена школска библиотека појављује као информациони центар, стратешки ресурс кроз који ће се вршити процес медијско-информациног описмењавања корисника (ученика, наставника и родитеља). Библиотеке и библиотекари су један од најзапостављенијих сегмената образовног система у Босни, Србији и Албанији. Међутим, њихове вештине  и знања као и ресурси којима располажу могу бити кључни алати у подизању медијске писмености младих. Овај пројекат УНЕСК-а је препознао библиотеку и библиотекара као место сусрета и својеврсно чвориште из којег ће сарадњом са учитељима и наставницима јачати компетенције наставног кадра које ће имати дугорочну корист за развој образовања. Програм Медијске и информационе писмености омогућава да библиотекари и наставници добију улогу оног ко подстиче и координира у процесу образовања.

naslovna-simpozijum-osmislimo-obrazovanje-ponovo-2030-ucitelji-i-bibliotekari-oblikuju-buducnost-min.jpg
simpozijum-osmislimo-obrazovanje-ponovo-2030-ucitelji-i-bibliotekari-oblikuju-buducnost-1-min.jpg
simpozijum-osmislimo-obrazovanje-ponovo-2030-ucitelji-i-bibliotekari-oblikuju-buducnost-2-min.jpg
simpozijum-osmislimo-obrazovanje-ponovo-2030-ucitelji-i-bibliotekari-oblikuju-buducnost-3-min.jpg
simpozijum-osmislimo-obrazovanje-ponovo-2030-ucitelji-i-bibliotekari-oblikuju-buducnost-4-min.jpg
simpozijum-osmislimo-obrazovanje-ponovo-2030-ucitelji-i-bibliotekari-oblikuju-buducnost-5-min.jpg
simpozijum-osmislimo-obrazovanje-ponovo-2030-ucitelji-i-bibliotekari-oblikuju-buducnost-6-min.jpg
simpozijum-osmislimo-obrazovanje-ponovo-2030-ucitelji-i-bibliotekari-oblikuju-buducnost-7-min.jpg
simpozijum-osmislimo-obrazovanje-ponovo-2030-ucitelji-i-bibliotekari-oblikuju-buducnost-8-min.jpg

„Захваљујем се професоркама са ФПН Београд, Ани Милојевић и Александри Угринић, менаџерима и члановима пројектног тима ФНП Београд, што су ме уврстиле у тим који ће представљати Србију. Наша сарадња у току пројекта је била професионална, успешна и надам се да ће се и даље наставити на неком новом пројекту.“

Сузана Јевтић, школски библиотекар
члан тима из Србије