Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Трибина школских библиотекара, коју је реализовало Друштво школских библиотекара Србије, одржана је у четвртак 25. октобра на заједничком штанду Библиотекарског друштва Србије и Амбасаде САД, на 63. Сајму књига у Београду.

Трибини је присуствовало више од 40 библиотекара школских и јавних библиотека, наставника и стручних сарадника.

Мирјана Радовановић Пејовић, библиотекарка ОШ „Душан Јерковић” из Ужица, представила је у уводном предавању, Из перспективе школског библиотекара: У сусрет циљевима УН агенде 2030, програм Агенде 2030 Уједињених нација и циљеве одрживог развоја које она прописује. Истакла је да школски библиотекари могу и треба да допринесу остваривању ових циљева, кроз активности са ученицима (али и наставницима и осталим актерима школског живота), којима ће што боље одговорити на изазове будућности, међу којима су: здравство, образовање, запошљавање, правда, једнакост, климатске промене, свет без сиромаштва итд. Указано је да су данас библиотеке најважнији фактор ширења поузданих информација из свих области – а то се поклапа са ставом ИФЛА-е да је приступ информацијама кључан у остваривању Циљева одрживог развоја УН-а. Ана Дуковић и Јелена Недић, из исте школе, представиле су конкретне активности, подударне са циљевима одрживог развоја, које су реализовaле са ученицима. Колегинице су на крају позвале школске библиотекаре да осмисле  програме и манифестације који ће допринети остварењу циљева УН Агенде 2030.

У наредним излагањима на Трибини фокус је био усмерен на 5. циљ одрживог развоја, који се односи на постизање родне равноправности.

Вера Копицл, библиотекарка и наставница СШ „Светозар Милетић” из Новог Сада, кроз своје предавање Родна перспектива у реформи образовања, представила је књиге Женска читанка и Милица Милетић Томић: Поуке и полемике, којe је приредила. Текстови Женске читанке обухватају дела српских списатељица од средњовековне до савремене књижевности, уз пропратне биографије и библиографије појединачних ауторки, као и критичке текстове и спискове препоручене литературе. Монографија Милица Милетић Томић: Поуке и полемике посвећена је животу, деловању и ангажману Милице Милетић Томић, прве власнице и уреднице женског часописа у Србији, прве посланице и новинарке. Приређивачица је напоменула да се књиге могу  користити као приручници или допуна постојећим уџбеницима, у законски дозвољеном обиму од 30 одсто могућих промена индивидуалних планова рада, као део реформе школских програма наставе књижевности и историје за гимназије и средње стручне школе.

Својим предавањем Женско писмо у народној књижевности, Бранка Алимпијевић, библиотекарка ОШ „Никола Тесла” из Винче, презентовала је креативан начин представљања српске народне књижевности ученицима основне школе, кроз интердисциплинарни приступ овој теми, који подразумева анализу симбола, тумачење појмова, самосталну израду појмовника, компарацију мотива и сл.

Слике са Трибине школских библиотекара можете погледати овде.