Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Пројекат УНЕСКО који је обухватио сарадњу ФПН Београд, ФПН Сарајево, наставнике и библиотекаре из Србије, Босне и Албаније, финализован је на Симпозијуму у Сарајеву у згради УН-а 20. априла 2024. године. Једнодневни рад је имао за циљ да излиста питања и изазове дигиталног доба, истражује процесе образовања и медијску и информациону писменост.

На 66. Сајму књига у Београду, 26.10.2023.г, у Сали „Борислав Пекић“ од 14.00 до 15.50 часова школски библиотекари разговарали су о унапређивању рада кроз међусобну сарадњу, као и сагледавање изазова и могућности.

Школски библиотекари Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић (ОШ „Душан Јерковић“, Ужице) једини су школски библиотекари из Србије, који су излагали два пута на Светском конгресу школских библиотекара. Њихов стручни ауторски рад „Сарадња и партнерство школских и народних библиотека: Пут у бољу будућност за све“ прихваћен је за излагање и позване су да летос у Риму прикажу део својих активности у раду са децом, младима, али и оних са колегама у школи и широм Србије. Претходни пут учествовале су на Светском конгресу у Дубровнику 2019. године.