Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Посебно је истакнут значај школске библиотеке и улога школског библиотекара у развоју вештина нових писмености.

Уредници: Славица Јурић, Весна Гошовић
Година: 2013.

Електронски зборник радова са Смотре стваралаштва школских библиотекараодржане 28. октобра 2013. године у Београду.

Уредници: Славица Јурић, Весна Гошовић
Лектор: Весна Гошпвић
Технички уредник: Славица Јурић
Аутор логоа: Мирјана Курузовић
Издавач: Друштво шкплских библиотекара Србије
Штампа: Друштво школских библиотекара Србије

Зборник ПДФ