Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Живимо у времену експанзије знања и информација, у којем су школа и професија наставника стављене пред посебан испит. Како припремити ученике за неизвесну будућност и поскрбити их вештинама које често ни сами наставници немају?

Уредници: Славица Јурић, Весна Гошовић
Година: 2012.

Електронски зборник радова (компакт-диск)са конференције „Комуникација – интеракција – акција“ одржане 8. 12. 2012. године у Београду.

Уредници: Славица Јурић и Весна Гошовић
Лектор: Весна Гошовић
Технички уредник: Славица Јурић
Издавач: Друштво шкплских библиотекара Србије
Штампа: Друштво школских библиотекара Србије

Зборник ПДФ