Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Промоција Зборника Школске библиотеке – места размене добрих идеја одржана је 17. 3. 2023. године у Библиотеци града Београда након одржане редовне Годишње скупштине Друштва школских библиотекара Србије. Са Зборником чланове Друштва су упознале чланице Уређивачког тима и приређивачи: Бранка Алимпијевић, Мирјана Радовановић Пејовић и Ингрид Граорац.

Структуру Зборника чине три дела: уводник уреднице Мирјане Радовановић Пејовић, текст Школска библиотека као алтернативна учионица и духовна грађевина Бранке Алимпијевић и дванаест примера добре праксе наших школских библиотекара уз разгледнице из школске библиотеке наших ученика. Сви присутни школски библиотекари и аутори примера добре праксе добили су примерак Зборника.

Овај први штампани Зборник је подршка библиотекарима у проналажењу начина за реализовање радионица, у подизању свести о значају позива школског библиотекара и значаја библиотеке као културног и друштвеног миљеа. У Зборнику се указује на вишеструкост послова и обавеза школског библиотекара, а прва је верност школи и извршавање обавеза везаних за школу, па онда за библиотеку. Овај Зборник нам указује на библиотекара као везивно ткиво у школи између наставника разредне, предметне наставе, стручних сарадника и управе; као и библиотеке која спаја образовање и културу.

Овај Зборник је једна од ризница нашег рада, начин да изразимо его на стваралачки ненаметљив начин и да широј јавности предочимо комплексност нашег рада школског библиотекара. Један библиотекар у школи ради разноврсне послове: рад са ученицима, интервју са ученицима, обрада и набавка књига, читалачке радионице, пројекти, рад у тимовима, обележавање јубилеја, маркетинг школе, администратор сајта, записничар, координатор радних група…

1._bgbx1080-min.jpg
IMG-3215-min.jpg
IMG-3216-min.jpg
IMG-3217-min.jpg
IMG-3218-min.jpg
IMG-3219-min.jpg
IMG-3221-min.jpg
bgb01autorke-min.jpg
bgb1-min.jpg
bgb2-min.jpg
skupstina-min.jpg
skupstina1-min.jpg
skupstina2-min.jpg
skupstina3-min.jpg
skupstina4-min.jpg
 

Бранка Алимпијевић је истакла: „Зборник је ризница, цветник примера нашег рада и значајан помак да слободно и храбро изађемо у јавност, са квалитетним садржајем и пуном свешћу о важности овог посла. Библиотека је „срце школе“, стање свести, умна грађевина, покретна и алтернативна учионица, слика душе у свим њеним преградама, слојевима, низовима. Библиотека је спона између школе и окружења, образовања и културе“.

Бранка Алимпијевић
Мирјана Радовановић Пејовић
Ингрид Граорац