Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Средствима Министарства културе одштампан је зборник примера добре праксе „Школске библиотеке – места размене добрих идеја“.

Радовима школских библиотекара – стручних сарадника, трудом приређивача, изашао је први штампани зборник Друштва школских библиотекара Србије „Школске библиотеке - места размене добрих идеја“, реализован финансијским средствима Министарства културе. Он је слика нашег рада, креативних идеја, предузетничких компетенција, верности одабраном позиву и љубави према деци и књигама.