Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

У току је реализација пројекта Друштва школских библиотекара Србије „Школске библиотеке - место размене добрих идеја” суфинансиран од стране Министарства културе и информисања.

Пројекат обухвата одржавање три стручна скупа за школске библиотекаре: 1. „Школска библиотека – простор за истраживање и опуштање“ (вебинар, одржан 28.10.2022.), 2. „Школски библиотекари у промоцији културних вредности“ (трибина, одржана 28.11.2022.), 3. „Школски библиотекари кроз сарадњу до нових знања“ (вебинар, биће реализован 22.12.2022 ).

У току је штампање истоименог зборника Друштва школских библиотекара Србије „Школске библиотеке – места размене добрих идеја“, чиме ће се стекћи бољи увид у многобројне активности које школски библиотекари реализују.

Пројекат представља допринос сталном стручном усавршавању и едукацији запослених у библиотечко-информационој делатности, едукацији библиотекара који раде у школским библиотекама, као и допринос издавању стручне литературе у области библиотечко-информационе делатности.