Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Друштво школских библиотекара Србије са задовољством објављује да је Министарство културе у 2023. години подржало пројекат „Уметност читања - приручник за школске библиотекаре“.

Реализован је први издавачки пројекат Друштва школских библиотекара Србије финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Штампање књиге омогућено је преко Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2019. години које реализују удружења.