Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

У току је штампање публикације „Уметност читања: Приручник за школске библиотекаре“ у издању Друштва школских библиотекара Србије. Штампање Приручника омогућено је финансијским средствима Министарства културе Републике Србије.

Друштво школских библиотекара Србије са задовољством објављује да је Министарство културе у 2023. години подржало пројекат „Уметност читања - приручник за школске библиотекаре“.