Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Након одржавања Редовне годишње скупштине Друштва школских библиотекара Србије у Библиотеци града Београда 15. марта 2024. године уследила је промоција још једног издавачког подухвата Друштва школских библиотекара Србије, чији је суфинансијер и покровитељ Министарство културе. Са Приручником за школске библиотекаре: Уметност читања чланове Друштва су упознале ауторке: Бранка Алимпијевић, Ана Дуковић, Светлана Јакшић, Александра Вуковић-Курдулић и Мирјана Радовановић Пејовић.

У току је штампање публикације „Уметност читања: Приручник за школске библиотекаре“ у издању Друштва школских библиотекара Србије. Штампање Приручника омогућено је финансијским средствима Министарства културе Републике Србије.