Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

"Имати пријатеља то значи пристати на то да има лепших, паметнијих и бољих од вас." - Д. Радовић

Уредник: Маја Радоман Цветићанин
Година: 2015. 

УВОДНИК

МАЈА РАДОМАН ЦВЕТИЋАНИН: Реч уредника


РАД ДРУШТВА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА

РОКСАНДА ИГЊАТОВИЋ: Година две скупштине

РОКСАНДА ИГЊАТОВИЋ: Библиотекарима нема ко да пише

НАТАША МАРКОВИЋ АТАР: Муке по правилнику

ОЛГА ЈЕЧМЕНИЦА: Библиотека у облацима

Награда Мина Караџић

Путуј и не заборави да ми пишеш


ТЕМА БРОЈА

 Уводник у тему броја

ЈАСМИНКА ПЕТРОВИЋ: Зашто су школски библиотекари потребни и незаменљиви?

ЉУБИНКА БОБА НЕДИЋ: Петница је за свакога, а библиотека за некога

ТАТЈАНА ЂУРИЋ: Драма школских библиотекара

БОБАН МИЛЕНКОВИЋ: Слово о књизи и о још понечему

ГРУПА АУТОРА: Борба за школске библиотеке

ЈАСМИНА РАДОВАНОВИЋ: Афоризми


ИСКРЕ У ОЧИМА

ДР ДЕЈАН ВУКИЋЕВИЋ: Моје библиографско "вјерују"

ВЛАСТА ЦЕНИЋ: Читати, читати, лепо је читати

СИЛВАНА ЈОВИЋ: Уживање у лепој речи


ПРОФЕСИЈА ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР

ДР ЈУЛИЈА НИКОЛАЈЕВНА ДРЕШЕР, ПРЕВ. ОЛИВЕРА НЕДЕЉКОВИЋ: Методика библиотерапеутског рада са децом

ТАТЈАНА ПАЈИЋ: Да ли је потребно да и стручне школе имају школске библиотекаре?


ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР У АКЦИЈИ

СНЕЖАНА ГИГА: Од читања се расте

БРАНКИЦА РАДОЊИЋ: Прича о прихватању различитости кроз Андерсенова дјела

ЈАСМИНА РАДОВАНОВИЋ: Уђи у бајку


РАЗГОВОР

ВЕСНА ЦРНОГОРАЦ

ISSN 2217-6772 (Online)

UDC 02
Излази полугодишње: у априлу и октобру
Издавач: Друштво школских библиотекара Србије, Војводе Бојовића 2, Београд
Главни и одговорни уредник: Маја Радоман Цветићанин
Редакција: Роксанда Игњатовић, Маја Радоман Цветићанин, Јелена Бабић
Лектор: Наташа Марковић Атар
Технички уредник: Јелена Бабић
Електронска адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Веб-адреса: www.skolskibibliotekari.edu.rs