Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

"Свака књига прочитана у детињству остави дубок траг у нама." - Весна Видојевић Гајовић

Уредник: Маја Радоман-Цветићанин
година: 2014.
месец: јул

ИМПРЕСУМ:
ISSN 2217-6772 (Online)
UDC 02
Излази полугодишње: у јуну и децембру
Издавач: Друштво школских библиотекара Србије, Војводе Бојовића 2, 11000 Београд
Главни и одговорни уредник: Маја Радоман Цветићанин
Редакција: Марко Ламбета, Мира Меглић, Слађана Галушка, Тања Баба, Наташа Марковић
Лектор: Маја Радоман Цветићанин
Технички уредник: Јелена Бабић
Електронска адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Веб-адреса: www.skolskibibliotekari.edu.rs

Часопис ПДФ