Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Почетно издање онлајн часописа школских библиотекра. 

Аутор: Маријана Петровић

 
Импресум

Школски библиотекар:
онлајн часопис за школске библиотекаре
ISSN 2217-6772 (Online)
UDC 02
Излази полугодишње: у јуну и децембру
Издавач: Друштво школских библиотекара Србије, Војводе Бојовића 2, 11000
Београд
Главни и одговорни уредник: Маријана Петровић
Редакција: Миле Пенков, Слађана Галушка, Зорица Сорак, Мира Меглић
Електронска адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Веб-адреса: http://casopisbibliotekar.wordpress.com
Радове слати на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Часопис ПДФ