Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Библиотеке не настају. Оне се граде...

Аутор: Маријана Петровић
Година: 2011.
Месец: децембар

 

Импресум

ISSN
2217-6772 (Online) Школски библиотекар
UDC 02
Излази полугодишње: у мају и новембру
Издавач: Друштво школских библиотекара Србије, Војводе Бојовића 2, 11000 Београд
Главни и одговорни уредник: Маријана Петровић This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Редакција:

  • Мр Миле Пенков, Ниш (рубрика Школски свитац – библиотекари ствараоци)
  • Слађана Галушка, Београд (рубрикe Из света, Календар)
  • Анђелка Танчић Радосављевић, Београд (рубрике Статус професије, Промоција читања)
  • Мр Славица Јурић, Бачка Паланка (технички уредник, рубрике Поводи, Истраживања)
  • Зорица Смиљанић, Београд (рубрика Сарадња, И библиотекари су људи)
  • Мр Весна Филиповић Петровић, Лесковац (рубрика Библиотека и образовно-васпитни рад)
  • Мира Меглић, Београд (рубрика Прикази, Разговори)
  • Весна Гошовић, Београд (лектор, рубрика Стручно усавршавање)


Електронска адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Веб-адреса: http://casopisbibliotekar.wordpress.com2

Часопис ПДФ