Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

„Ми живимо за књиге. Блажена је то мисија у овом свету у којем влада неред и пропадање.“ (Умберто Еко, Име руже)

Аутор: Миле Пенков
Година: 2012.
Месец: децембар

Импресум

ISSN 2217-6772 (Online)
UDC 02
Излази полугодишње: у мају и новембру
Издавач: Друштво школских библиотекара Србије, Војводе Бојовића 2, 11000 Београд
Главни и одговорни уредник: Миле Пенков
Редакција: Миле Пенков, Слађана Галушка, Мира Меглић, Зорица Сорак, Зора
Симовић Лекић
Лектор: Весна Гошовић
Електронска адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Веб-адреса: http://casopisbibliotekar.wordpress.com
Радове слати на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Часопис ПДФ