Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

„Библиотекар је онај човек коме је књига таква храна,
страст, судбина, љубав, уживање, занос, авантура и усуд, 
као морепловцу море, сељаку земља, баштовану растиње.”

Бела Хамваш

Уредник: Маја Радоман Цветићанин
Година: 2018.

УВОДНИК

МАЈА РАДОМАН ЦВЕТИЋАНИН: Реч уредника


РАД ДРУШТВА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА

МИРЈАНА РАДОВАНОВИЋ ПЕЈОВИЋ: Библиотекари Србије, уједините се


ТЕМА БРОЈА: БИБЛИОТЕКАРИ У АКЦИЈИ

СОФИЈА МИТРИЋ: Развијање љубави према читању у модерном добу

НИНА ДИМИТРИЈЕВИЋ: Како је настао Библиокон, програм за електронско пословање библиотеке

ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ: Ранганатанова „златна” правила библиотекарства кроз призму библиотеке као информационог центра

ТАТЈАНА ЂУРИЋ: Боље је да не читају

ВЕСНА ИВАНОВИЋ: Како смо добили књиге на дар

ДРАГАНА ПЕШИЋ ГЛАВАШЕВИЋ: Дислексија

ЗВЕЗДЕ У ОЧИМА

ЈЕЛЕНА ШУМАТИЋ: Од полице до библиотеке

ЈАСМИНА ЈАНИЋ: Српски језик у медијима

ВИОЛЕТА ЈОВИЋ: Поезија интернета

БИБЛИОТЕКА СВЕТА

ИРИНА ИВАНОВНА ТИХОМИРОВА: Зашто сам водила дневник библиотекара

РАЗГОВОР

ВЛАСТА ЦЕНИЋ

ШКОЛСКИ СВИТАЦ

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЋ

ISSN 2217-6772 (Online)

UDC 02
Излази полугодишње: у априлу и октобру
Издавач: Друштво школских библиотекара Србије, Есад Пашина 26, Београд
Главни и одговорни уредник: Маја Радоман Цветићанин
Редакција: Маја Радоман Цветићанин, Марко Ламбета, Маријана Петровић, Мира Меглић, Мирјана Радовановић Пејовић и Весна Ивановић
Лектор: Марко Ламбета
Технички уредници: Марко Ламбета, Јован Сандић
Електронска адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Веб-адреса: www.skolskibibliotekari.edu.rs