Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Уредник: Миле Пенков
година: 2013
месец: јун

Импресум

Школски библиотекар: онлајн часопис за школске библиотекаре

ISSN 2217-6772 (Online)
UDC 02
Излази полугодишње: у јуну и децембру
Издавач: Друштво школских библиотекара Србије, Војводе Бојовића 2, 11000 Београд
Главни и одговорни уредник: Миле Пенков
Редакција: Миле Пенков, Слађана Галушка, Маја Радоман Цветићанин, Зорица Сорак, Зора Симовић Лекић
Лектор: Маја Радоман Цветићанин

Електронска адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Веб-адреса: http://casopisbibliotekar.wordpress.com

Часопис