Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Билтен Друштва школских библиотекара излазио је двапут годишње: за годишњу скупштину (мај) и пред Дан школских библиотекара (крај октобра, почетак новембра). Досада је изашло пет бројева Билтена. Први уредник Билтена била је Мирјана Шошкић, библиотекар-информатичар из ОШ “Владислав Рибникар” у Београду, а затим Славица Томић-Голубовић, професор руског језика – библиотекар Гимназије у Младеновцу.

Билтен садржи корисне информације за школске библиотекаре: тумачење правних аката, преписку и одговоре Министарства просвете и других надлежних институција, информације о стручном усавршавању школских библиотекара, положају и статусу школских библиотекара, податке и контакте са руководством Друштва, вести и извешатаје о раду и активностима Друштва, обележавањима годишњица и значајних датума… У последњим бројевима у Билтену објављени су и стручни текстови и радови школских библиотекара (организација часа у школској библиотеци, план активности, припреме за часове, сценарије радионица итд), као и стручни радови других запослених у образовању, прикази и есеји. Дистрибуција Билтена вршила се преко председника и координатора окружних секција Друштва.

Штампање Билтена се финансирало искључиво од чланарине.

Уредници: Мирјана Шошкић, Славица Томић-Голубовић