Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Стручно веће школских библиотекара општине Младеновац покренуло је у школској 2023/2024. години пројекат под називом „Трагови ваши, путокази наши“. Пројекат је реализован у периоду од фебруара до априла 2024. године, а реализацији пројектних активности прикључило се пет основних школа општине Младеновац: ОШ „Милица Милошевић“, ОШ „Биса Симић“, ОШ „Живомир Савковић“, ОШ „Момчило Живојиновић“ и ОШ „Свети Сава“.

Циљ је био да се кроз ангажовање што већег броја ученика подстакне истраживачка и стваралачка активност. Ученици су кроз различите области знања, односно, кроз различите предмете који се изучавају у школи истраживали, обрађивали и анализирали у вези са задатом темом. Како би резултати пројектних активности били квалитетни и садржајни, пројекат је подразумевао  висок ниво сарадње током обраде теме како унутар школе, тако и ван ње.

За овогодишњу тему је изабрана тема „завичај“, насловљена као „Заиграле се делије“, као асоцијација на песму „Играле се делије“ завичајног писца Милорада М. Петровића – Сељанчице.  Циљ је био да се завичај као тема, појам и комплексан феномен   анализира и разуме са различитих аспеката.  Успешном сарадњом школског библиотекара са одељенским старешинама и наставницима, унутар сваког одељења ангажован је велики број ученика у обради теме, сходно интересовањима. Једна група ученика је истраживала који су то српски писци стварали на тему завичаја и по свом избору бирали једног о ком су креирали пано. Остали ученици су израђивали литерарне радове, на српском или неком другом (страном) језику, ликовне или дигиталне плакате и презентације, компоновали песму на тему завичаја на часовима музичког, заиграли завичајно коло на часовима физичког или нпр. на часовима техничког израђивали неки предмет карактеристичан за свој завичај. Тема је била пригодна за обраду и на часовима грађанског васпитања као нпр. утицај завичаја на формирање личности појединца или колектива у целини, као и на часовима верске наставе кроз сагледавање верских елемената у одређеном завичају. Из поменутог се препознаје интердисциплинарност у обради задате теме.

У свакој од школа учесница приређена је изложба резултата рада, а најбољи радови на нивоу општине су награђени 2. априла у свечаној сали др Елси Инглис поводом Међународног дана књиге за децу.

tragovi-vasi-putokazi-nasi-1
tragovi-vasi-putokazi-nasi-2
tragovi-vasi-putokazi-nasi-03

Бенефити пројектом реализованих активности су подстицање и афирмисање истраживачке и стваралачке активности ученика, унапређење дигиталних, језичких и комуникационих компетенција ученика, унапређење међупредметних компетенција и различитих видова сарадње унутар школе, као и са осталим школама у општини,  са локалним институцијама, удружењима и појединцима.  У плану нам је да сваке наредне године обрадимо нову тему и укључимо више школа,  што јасно имплицира ка одрживости пројекта.

Весна Обрадовић, библиотекар-стручни сарадник
ОШ „Свети Сава“, Младеновац