Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

После дуже паузе, због епидемијске ситуације и препоручиваних мера заштите, у Великој сали Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку одржан је састанак Стручног већа школских библиотекара Моравичког округа. Присуствовало је 25 школских библиотекара, као и Дубравка Илић и Владимир Симић из Одељења за матичне послове Градске библиотеке у Чачку - која је и матична библиотека за све типове библиотека у Моравичком округу.

На дневном реду било је шест тачака – извештај о раду Већа у протеклом периоду, извештај о реализацији пројекта „Биобиблиотека“, укључивање првих осам школских библиотека Моравичког округа у систем COBISS.SR, акредитовани програми у области библиотекарства, планиране активности Друштва школских библиотекара Србије у наредном периоду и разно, а у току састанка поменуте су и друге важне и актуелне теме.

У оквиру прве тачке дневног реда присутни чланови Већа упознати су са свим активностима које су реализоване у току претходне две године. Веће је упутило предлог стручним друштвима да Дубравка Илић буде награђена за вишегодишњи предан рад и сталну подршку коју пружа школским библиотекарима Моравичког округа и школском библиотекарству уопште као руководилац Одељења за матичне послове. Овај предлог усвојен је једногласно на овогодишњој Скупштини Друштва школских библиотекара Србије, одржаној 31. марта 2022. године када је Д. Илић додељен статус почасног члана Друштва. У току прошле школске године покренут је Пројекат укључивања првих школских библиотека у Србији  у систем COBISS.SR  па је том приликом осам школских библиотека из Моравичког округа укључено у овај пројекат. Обуке за осам школских библиотекара реализоване су половином децембра, када је настала и вибер група за потребе обуке, али је касније проширена и користи се и даље за лакшу комуникацију у оквиру Стручног већа. Школски библиотекари Моравичког округа присуствовали су обукама које је редовно реализовало Одељење за матичне послове, а неколико колега учествовало је и у заједничким активностима Друштва школских библиотекара Србије. Неколико чланова Већа обновило је чланарине у оба стручна друштва и учествовало у вебинарима, конференцијама и трибинама које су одржаване у онлајн формату. Чланови већа представљали су свој рад редовно или повремено и у оквиру фејсбук групе „Школски библиотекари Србије“.

У току прошле  школске године покренут је и реализован пројекат „Биобиблиотека“. Овај пројекат иницирала је Биљана Лукић, школски библиотекар у ОШ „Милица Павловић“ у Чачку. Она је у току године упознала колеге са основном идејом и циљевима пројекта, као и са могућношћу да се све заинтересоване колеге укључе у реализацију. Све активности колега које су учествовале у реализацији представљане су на фејсбук страници под истим називом, а о резултатима и даљим плановима колегиница Биљана Лукић говорила је и на састанку Стручног већа и позвала колеге да и даље учествују у пројекту.

О укључивању првих осам школских библиотека у Србији у систем COBISS.SR говорила је Дубравка Илић, руководилац Одељења за матичне послове. Она је истакла да је овај пионирски подухват у области школског библиотекарства у Србији резултат заједничког труда и напора ИЗУМ –а из Марибора, Градске библиотеке у Чачку, Одељења за матичне послове, ВБС центра, школа и школских библиотекара. Говорила је о различитим потешкоћама са којима су сви били суочени у току процеса укључивања, као и о обиму послова које је требало урадити док се свих осам библиотека није појавило у бази. О овим проблемима било је речи и на заједничком састанку са представницима ИЗУМ-а из Марибора, руководилаца Одељења за матичне послове из других округа и библиотека, школских библиотекара и директора осам укључених школа и других заинтересованих. Овај састанак одржан  је 9. септембра у оквиру „Библионета 2022“. Дубравка Илић истакла је велики труд школских библиотекара који су се укључили у овај процес и похвалила њихово залагање и вољу да се и овај посао спроведе до краја, а у корист школских библиотека и њихових корисника. Овом приликом договорено је и да прва обука за обављање стручних библиотечко-информационих послова у школској 2022/2023. години буде 1. новембра. Било је речи и о попуњавању података потребних за базу Мрежа библиотека Србије. Све присутне подсетила је да се у свакодневном раду могу ослонити на приручник за школске библиотекаре у издању Градске библиотеке у Чачку, а позвала је све школске библиотекаре и да посете предстојећи Сајам књига на коме ће и Градска библиотека у Чачку и Библиотекарско друштво Србије имати представљање својих издања.

На састанку Стручног већа представљени су сви програми који се налази на Листи одобрених програма за 2022/2023,2023/2024. и 2024/2025. годину, а у вези са стручним усавршавањем и професионалним развојем запослених. Представљена су четири програма који се налазе у одељку „Библиотекарство“ и један који се налази у одељку „Васпитни рад“. Колеге су показале интересовање да се у оквиру неког наредног састанка представи приручник о коришћењу бајки у образовању чији је аутор колегиница Бранка Алимпијевић, која је и аутор једног од програма стручног усавршавања. Центар за стручно усавршавање Чачак дефинисао је први термин за семинар „Компетенције школског библиотекара“ и то је 22. октобар са чим су такође упознати сви присутни чланови.

О плановима и активностима Друштва школских библиотекара Србије говорила је Милица Бошковић, као члан Надзорног одбора и координатор подружница ДШБС. Чланови су обавештени о састанку УО и НО Друштва и упознати са активностима. Заједничко обележавање Европског дана језика је у току и извештаји се могу слати до 10. октобра. У току је позив за достављање прилога за 12. број онлајн часописа Школски библиотекар, а биће објављен и нови позив за достављање радова за „Ризницу идеја и примера добре праксе“ која је настала прошле школске године. У плану је и заједничка акција обележавања стогодишњице рођења Душка Радовића. Сви присутни упознати су и са могућношћу да постану чланови Друштва, као и са начином плаћања чланарине.

У току састанка говорило се и о потреби да се чешће организују састанци на којима ће се приказивати добри примери из праксе и размењивати идеје и искуства. Истакнуто је да би било корисно да се осмисле јединствени обрасци који би се користили на нивоу већа за све послове који су од значаја за рад и за оба типа надзора. Изражено је и негодовање због положаја школских библиотекара у школама јер се често дешава да више запослених буде ангажовано у школској библиотеци са мањим процентима ангажовања, а да све послове ради једна особа – онај ко има највећи проценат ангажовања или најдуже ради у библиотеци, док се остали запослени не укључују ни у један сегмент рада школске библиотеке. Било је речи и о другим потешкоћама које онемогућавају стручан рад као што је стална промена кадрова у школским библиотекама, обим посла, услови у којима школски библиотекари раде, стање фондова и др. Договорено је да се на наредним састанцима Стручно веће бави конкретним темама и да се заједнички ради на отклањању потешкоћа у раду, а уз сталну стручну подршку Одељења за матичне послове и/или Школске управе у Чачку.

Пре састанка Стручног већа школски библиотекари имали су прилику да присуствују трибини „Култура у контексту одрживог наслеђа“ коју је Градска библиотека у Чачку реализовала у оквиру манифестације Дани европске баштине 2022. Директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Бранко Ћаловић представио је пројекат „Национална престоница културе 2023 – Чачанска родна“, док је Марија Алексић Чеврљаковић из Завода за заштиту споменика културе из Краљева истакла неопходност „успостављања одређене традиције у посећивању локалитета“ како би наслеђе било заиста одрживо. Бојана Грујић из Градске библиотеке Новог Сада представила је прошлогодишњи пројекат „Нови Сад – Биодиверзитетски град“, а закључно излагање имао је директор Градске библиотеке у Чачку др Богдан Трифуновић који је подвукао везу између библиотекарства и одрживог развоја на примеру потпројекта „Зелене установе културе“ и најавио Међународну конференцију која ће се у септембру 2023. године одржати у Градској библиотеци у Чачку.

Дејан Славковић
координатор за основне школе
Стручног већа школских библиотекара Моравичког округа
школски библиотекар
ОШ „22.децембар“Доња Трепча

Милица Бошковић
координатор за средње школе
Стручног већа школских библиотекара Моравичког округа
школски библиотекар
Техничка школа Ивањица