Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

На основу члана 31. Статута ДШБС-а и Правилника о критеријумима за додељивање награде „Мина Караџић“

ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ

поводом Дана школских библиотекара расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „МИНА КАРАЏИЋ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

Награда за школског библиотекара је новчана. Уз награду се добија повеља са ликом Мине Караџић.

Додељује се најбољем библиотекару основне, средње школе и дома ученика за стваралачки рад и допринос развоју школског библиотекарства.

 

Услови

Право да конкуришу имају библиотекари који су чланови ДШБС-а и уредно плаћају чланарину.

Предлагачи могу бити: матична библиотека за област у којој је школа, окружна Подружница ДШБС, односно општински Актив ДШБС којима школски библиотекар припада, или школски библиотекар лично.

 

Пријава и образложење

У пријави, по ставкама из Правилника, библиотекар образлаже предлог за награду.

Уз пријаву се доставља прилог са доказима за реализацију наведених активности.

Предлоге слати на адресу:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Рок за пријаву: 15. децембар 2019. године

 

Рок за објављивање резултата конкурса: 31. децембар 2019. године.