Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије
Slider

На позив Љиљане Симовић, шефа Одсека за послове основног образовања и васпитања у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Управни одбор Друштва школских библиотекара Србије именовао је своје представнике који ће учествовати у раду Радне групе за унапређење рада школских библиотека. За представника ДШБС изабрана је Јасмина Радовановић, библиотекарка ОШ „Влада Обрадовић Камени“, Нови Београд и ОШ „Стефан Немања“, Београд, а за њену заменицу Биљана Љубисављевић, библиотекарка ОШ „Влада Аксентијевић“, Нови Београд. Обрадовани смо чињеницом да ће се, после толико времена, у Министарству просвете најзад чути глас школских библиотекара, како би се, кроз конструктиван дијалог, решили нагомилани проблеми са којима се претходних година суочавамо.