Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије
Slider

Министарство просвете, науке и технолошког развоја определило је свакој основној школи, укључујући и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом,  износ од 25.550,00 динара за набавку додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Средства су намењена и за набавку дечјих часописа који доприносе унапређивању квалитета образовања и васпитања, ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека.

Како је школска библиотека дужна да у свом фонду прикупља уџбенике и друга наставна средства намењена ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, а с обзиром да у претходном откупу публикација није било могућности за набавку оваквих додатних наставних средстава, сада се омогућава побољшање опремљености библиотека додатним наставним средствима за реализацију наставног програма.

Надамо се да ће и ово допринети стварању бољих услова за ученике и унапредити квалитет како наставе на српском језику и језику националне мањине, тако и учења у основним школама.

Основне школе дужне су да доставе извештај о откупу школским управама до 22. 12. 2017. године.

Целокупан допис Министарства просвете можете преузети овде.